Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних

1.Загальні положення
Сервіс доставки напівфабрикатів "Весела Вареничка" дбає про безпеку даних свої клієнтів. Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»
  2. Основні поняття, що використовуються в Політиці персональних даних
  1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
  2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
  3. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою varenychka.com.ua;
  4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, а також інформаційні технології і технічні засоби, які забезпечують їх обробку;
  5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткової інформації ;
  6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
  7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
  8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до Користувача веб-сайту varenychka.com.ua;
  9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту varenychka.com.ua;
  10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
  11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
  12. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних
  3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
  1. Прізвище, ім'я, по батькові;
  2. Електронна адреса;
  3. Номери телефонів;
  4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. Файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інших).
  5. Перераховані вище дані об'єднані загальним поняттям Персональні дані у всій Політиці.
  4. Цілі обробки персональних даних
  1. Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів.
  2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти veselavarenychka@gmail.com з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
  3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.
  5. Правові підстави обробки персональних даних
  1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті veselavarenychka.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
  2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript)
  6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
  1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
  2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
  3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
  4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора veselavarenychka@gmail.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».
  5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора veselavarenychka@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
   7. Заключні положення
   1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.
   2. Нова Політика конфіденційності та / або зміни в цій Політиці набрають чинності з моменту їх розміщення на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
   3. Користувач може отримати усі пояснення, що стосуються обробки його персональних даних, написавши Оператору на електронну пошту veselavarenychka@gmail.com.
   4. Дана Політика конфіденційності розміщена на сторінці сайту за адресою https://veselavarenychka.com.ua/v2