Угода користувача

Основні терміни, які використовуються в Угоді
- Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину http://veselavarenychka.com.ua.

- Сайт - веб-сайт інтернет-магазину http://veselavarenychka.com.ua, включаючи всі веб-сторінки.

- Угода - це угода користувача.

- Продавець
- юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані їм товари / послуги. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар / послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийняття-передання або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

- Товар - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному інтернет-сайті.

- Користувач або покупець - особа, яка переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє та / або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

- Замовлення
- окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при оформленні заявки на інтернет-сайті або через Оператора.

- Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

- Одержувач - особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

- Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція містить: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.
1. Загальні умови використання Сайту
1.1. Дана угода користувача (далі - Угода) є офертою умов щодо користування веб-сайтом http://veselavarenychka.com.ua (далі - Сайт), в особі Адміністрації сайту та фізичною особою (далі - Користувач), і регламентує умови надання Користувачем інформації для розміщення на Сайті.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач погоджується зі справжньою Угодою.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям такої оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.8. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума була оплачена Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.9. Терміни виконання Замовлення залежать від наявності замовлених позицій Товару на складі Продавця і часу, необхідного на обробку Замовлення. Термін виконання Замовлення у виняткових випадках може бути обговорений з Покупцем індивідуально в залежності від характеристик і кількості замовленого Товару. У разі відсутності частини Замовлення на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від останнього, Продавець має право анулювати вказаний Товар із Замовлення Покупця. Продавець зобов'язується повідомити Покупця про зміни в замовленні до його виїзду.

1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):
- підписання Одержувачем акту прийняття-передання Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або
- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або
- фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.п.).

1.11. Інформація про товар.
1.11.1. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.
1.11.2. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно п. 1.4.-1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому, Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, штраф та інше) - Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.13. Обмеження відповідальності.
1.13.1. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.
1.13.2. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.14. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо інформація була неточною (неправильною) в замовленні і це призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, усу збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.
2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські тексти, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні супротивити вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
3. Персональні дані
3.1. Користувач, залишаючи заявку на сайті або підписуючись на сповіщення про інформацію за адресою http://veselavarenychka.com.ua, зобов'язується прийняти Згоду на обробку персональних даних (далі - Згода). Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є реєстрація Користувача на Сайті або подача заявки на отримання товару / послуги.

3.2. Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, яка стала відвідувачем цього сайту. Приймаючи Згоду Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про Користувача відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політикою Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, користувач дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з Користувачем з метою надання відповідних послуг.

3.3. Адміністрація сайту зобов'язується здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно, у випадку, коли ця інформація потрібна для надання (покращення) послуг Користувачу.

3.4. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформація про з'єднання і системна інформація.

3.5. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Адміністрації сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

3.6. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через інтернет-сайт http://veselavarenychka.com.ua інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.
4. Інші умови
4.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

4.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

4.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або що не підлягає примусовому виконанню, стосується тільки цього положення.


4.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на захищені відповідно до законодавства матеріали Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.


4.8. Ця Угода повинна розглядатися у такому вигляді,у якому опублікована на Сайті, і має застосовуватися і тлумачитися відповідно до законодавства України.
5. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту
5.1. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації на Сайті.
5.2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача отримати оновлену на Сайті інформацію.

5.3. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка редакції може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. Водночас Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.

5.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.

5.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за висловлювання Користувача, вироблені або опубліковані на сайті http://veselavarenychka.com.ua.

5.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

5.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповні, неточні, некоректні дані Користувача при створенні облікового запису Користувача.

5.8. При виникненні проблем у використанні сайту http://veselavarenychka.com.ua, незгоди з конкретними розділами Угоди, або отриманні Користувачем недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-який інший неприйнятною інформації, будь ласка, зверніться до адміністрації сайту http: //veselavarenychka.com.ua для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов'язання з надання своїх послуг будь-якому Користувачеві і клієнту, навмисне порушує приписи Угоди і функціонування роботи Сайту.

5.9. З метою вищезгаданого Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту користувачів, що створюють згідно з висновком Адміністрація сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або користувачів, які порушують вимоги Угоди.
6. Замовлення Товару
6.1. Покупець може оформити запит на придбання та доставку Товару, який є в наявності і представлений на Сайті.
6.2. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту veselavarenychka.com.ua шляхом додавання Товарів у кошик за допомогою натискання кнопки «В кошик».У «Кошику» Покупець самостійно перевіряє правильність вибору Товару, заповнює інформацію про себе, адресу доставки, спосіб доставки та спосіб оплати , і оформляє замовлення, натискаючи кнопку «Замовити».
6.3. Покупець самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
6.4. У разі зміни ціни на Товар Продавець зв'язується з Покупцем через зазначені ним контакти для підтвердження замовлення або його анулювання. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем замовлення може вважатися анульованим.
6.5. Замовлення може бути анульовано Покупцем до моменту оплати і фактичної передачі Товару в разі неотримання товару Покупцем та відсутності оплати Товару в узгоджений термін.
7. Оплата Товару
7.1.Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту veselavarenychka.com.ua.
7.2. Ціна товару не включає в себе комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Покупець самостійно і за свій рахунок сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система.
7.3. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
7.4. Покупець може сплатити за Товар онлайн або в момент отримання товару кур'єром готівкою. Вибір оплати здійснюється при оформлені Замовлення Товару.
7.5. При сплаті за Товар онлайн Покупець перенаправляється на платіжний сервіс LiqPay, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard.
8. Повернення та обмін Товару
8.1. Продовольчі товари, доступні на Сайті для Замовлення, не підлягають обміну та поверненню відповідно до Постанови КМУ N172 від 19.03.1994 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» зі змінами та доповненнями.
Правовласникам:
Якщо ви знайшли на сайті незаконно опубліковану вашу інтелектуальну власність (фото, текст, і ін.), Зв'яжіться з адміністрацією сайту, щоб вирішити цю проблему. З усіх питань щодо прав, а також з іншими питаннями і пропозиціями Ви можете зв'язатися з нами за електронною адресою: veselavarenychka@gmail.com.

Політика конфіденційності